De Voorstellen van de G1000Steenwijkerland

Het Burgerbesluit Steenwijkerland is zaterdag 7 april genomen. 63 Gelote burgers van Steenwijkerland die tevens hadden deelgenomen aan de burgertop van 18 november 2017 hebben 13 van de 21 beslispunten aangenomen. Een verslag vindt u op G1000Steenwijkerland.nl

Beslispunten die in het Burgerbesluit zijn opgenomen betreffen praktische en onafhankelijke informatie voor bewoners en onderwijs. Dat via een energiewinkel, een energiebus, een website en een living lab waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken. Ook duurzaam transport heeft een plek in het besluit in de vorm van het stimuleren van minder en schoner verkeer in Steenwijkerland door meer fiets en ov, (elektrisch) deelautogebruik, een toereikende oplaadinfrastructuur en emissievrij personen- en goederenvervoer. Ten aanzien van wind en zon vraagt de Burgerraad om stimulerend en transparant gemeentelijk beleid waarbij lasten én lusten lokaal goed worden verdeeld. Ook vindt de Burgerraad dat aardwarmte en samenwerking op het gebied van biomassa voor het opwekken van gas, warmte of elektriciteit, compost en biogrondstof moet worden bevorderd. Maatregelen dichtbij huis en energiecoöperaties verdienen ondersteuning. Het stimuleren van aardgasvrije woningen, goedkope energieleningen en verduurzaming van monumenten completeren het besluit. De volledige tekst plus handtekeningen van de ondertekenaars wordt gepubliceerd op www.g1000Steenwijkerland.nl.

Bekijk hier de samenvattingen van de voorstellen van de G1000Steenwijkerland. U kunt bij elke samenvatting met behulp van een like/not like aangeven of u het goed vindt of niet. Daarnaast kunt u commentaar leveren. Daarvoor vragen we wel uw emailadres zodat we eventueel bij vragen contact met u kunnen opnemen.

Met behulp van de G1000Steenwijkerland peiling kunt u aan de hand van stellingen van de werkplaatsen eveneens uw mening geven. De link vindt u onder deze introductie.

De voorstellen zijn geschreven door 9 werkplaatsen. In iedere werkplaats zat een aantal burgers en één of twee ambtenaren. In totaal hebben sinds 18 november 2017 zo’n 60 inwoners van Steenwijkerland actief bijgedragen. Zij willen graag uw mening horen over de voorstellen.